Lipad Duterte Lipad
Sep 27, 2015
  • 4,088
  • 80
  • 0

Lipad Duterte Lipad! DU30 2016

Composer Atty Padilla
Video: N. Sarifa


Sa bawat tingin ng Agila
Bawat pagdapo ng kanyang mga paa
Bawat paglipad sa kalawakan
Ay may Dala-dalang Pag-asa
Mula Davao Lipad hanggang KaMaynilaan
Hindi daraan sa tuwid na daan

Lupa dagat ay lalampasan
Bundok man ang problema ang nakaabang

Lipad Lipad (Duterte) Agila Lipad
Isakay mo kami sa iyong mga pakpak
Pawiin mo ang aming hirap
Pag-asa ka naming mahihirap
Lipad Lipad Agila (Duterte) Lipad

Dagitin mo'ng kriminal
Tukain ang Druglords
Kawitin ng iyong Kuko ang mga Corrupt
Isama sa pugad mga rebelde
Ilipad Iangat kaming mga Dukha

Sa malawak Na Dako ng kalawakan
Ay kita sa talas ng iyong mga mata
Sobrang kasamaan at kahirapan
Kaya iligtas mo kami iyong mga anak

Lipad Lipad (Duterte) Agila Lipad
Isakay mo kami sa iyong mga pakpak
Pawiin mo ang aming hirap
Pag-asa ka naming mahihirap
Lipad Lipad Agila (Duterte) Lipad